Запрошуємо
на сайт економічного відділення 
Коледжу управління,економіки і права 
Полтавської державної аграрної академії

   Економічне відділення – одне з провідних відділень Коледжу управління,економіки і права Полтавської державної аграрної академії. Організоване у 1998 р. Завідувачем відділення є викладач вищої категорії, викладач-методист Худолій Іван Іванович

Підготовка студентів здійснюється за такими спеціальностями:

 • 072. Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)
 • 071. Облік і оподаткування (Оціночна діяльність)
 • 076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Інформаційна діяльність підприємства)

   Всі спеціальності економічного відділення ліцензовані та акредитовані. Відділення здійснює підготовку фахівців на базі 9 та 11 класів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та з 2020 року "молодший бакалавр" з терміном навчання:

 •  Фінанси, банківська справа та страхування
   – 3 роки (на базі 9 класів); 2 роки (на базі 11 класів);
 • Облік і оподаткування
   – 3 роки (на базі 9 класів); 2 роки (на базі 11 класів)
 •  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
   – 3 роки (на базі 9 класів). 2 роки (на базі 11 класів)
 

Навчатися на економічному відділенні - престижно, креативно, перспективно!