Історія відділення

    Структурні зміни у суспільному виробництві, тенденція до зміни форм власності у незалежній Україні викликали потребу в переорієнтації напрямів професійної освіти, у посиленні економічної підготовки випускників. Із 1997 року в коледжі розпочинається навчання, спрямоване на набуття студентами спеціальності «Фінанси і кредит» на відділенні менеджменту і технології сільськогосподарського виробництва. У 1998 році створюється фінансове відділення як самостійний підрозділ у структурі Полтавського державного аграрного коледжу управління і права.

    З 2012 року, відкривши нові спеціальності "Облік і оподаткування (Оціночна діяльність)" та "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Інформаційна діяльність підприємства)", фінансове відділення перейменовано в економічне.

    Згідно ліцензії Міністерства освіти України ліцензований обсяг прийому зі спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)" складає: за кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст з фінансів та кредиту» – 50 осіб, «молодший спеціаліст з фінансів та кредиту» (заочне відділення) – 30 осіб, «Оціночна діяльність» – 30 осіб, «Інформаційна діяльність підприємства» – 25 осіб.

    Навчання здійснюється як за державним замовленням згідно договорів із сільськогосподарськими підприємствами і цільових направлень агропромислового комплексу, так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. На відділенні є денна й заочна форми навчання.

        Завідує економічним відділенням кандидат філософських наук - Кононенко Тамара Михайлівна.

    Навчаючись на відділенні, студенти здобувають фундаментальну фінансову та економічну підготовку для майбутньої професійної діяльності, отримують знання із бухгалтерського обліку, фінансів, економічних та управлінських дисциплін, набувають вміння застосовувати їх у практичній діяльності. Навчальні плани, за якими студенти здобувають освіту, передбачають ґрунтовну практичну підготовку.

    Випускники зі спеціальності «Фінанси і кредит» можуть працювати бухгалтерами, касирами, страховими агентами, інспекторами з організації та перевезення цінностей, інспекторами митної і податкової служби, інспекторами цін та експорту, контролерами-операторами, дилерами, маклерами, брокерами.

    Випускники зі спеціальності «Оціночна діяльність» можуть працювати на посадах: оцінювач-експерт, оцінювач (експертна оцінка майна); посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничо-технічного призначення; посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості невиробничого призначення; посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок.

    Випускники зі спеціальності «Інформаційна діяльність підприємства» можуть працювати на посадах: технік-програміст, фахівець з корпоративного управління, технік з планування, помічник керівника підприємства (установ, організації).

    Продовжувати навчання наші випускники можуть у Полтавській державній аграрній академії,  Полтавському технічному університеті ім. Ю. Кондратюка,  Полтавському університеті економіки і торгівлі, з яким підписані договори, а також в інших навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.

    Окрім фахової підготовки, студенти отримують ґрунтовні знання і вміння роботи із персональним комп’ютером та сучасними інформаційними системами. Інформаційно-освітнє середовище коледжу налічує 6 комп’ютерних класів, у яких встановлено 146 комп’ютерів, бібліотека також обладнана сучасною комп’ютерною технікою та виходом в Інтернет. Функціонує комп’ютерний клас у студентському гуртожитку.

    Засоби інформаційно-комунікаційних технологій відділення дозволяють здійснювати ґрунтовне вивчення таких предметів, як «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах», «Бухгалтерський облік», «Економічна кібернетика», «Офісні системи та електронний документообіг», «Електронна комерція», «Управління інформаційними ресурсами», «Інтернет-технології в інформаційній діяльності» тощо. Після закінчення коледжу студенти отримують робітничу професію «Оператор комп’ютерного набору».

    На відділенні успішно функціонує лабораторія по створенню електронних засобів навчання. Викладачі є авторами численних електронних підручників та посібників, електронних навчальних ресурсів, переможцями конкурсів на кращий методичний матеріал та навчальний відеофільм, які організовуються Державною установою «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» Міністерства аграрної політики та продовольства України, активними учасниками майстер-класів, педагогічних семінарів, семінарів-аукціонів педагогічних ідей, панорам, тренінгів.

    

 

Викладачами відділення розроблено електронні посібники із предметів:

 • Інформатика та комп’ютерна техніка (Кононец Н.В.)
 • Інформатика та комп’ютерна техніка. Електронний лабораторний практикум (Кононец Н.В.)
 • Комп’ютерні мережі та телекомунікації (Кононец Н.В.)
 • Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах (Кононец Н.В.)
 • Інформаційні системи і технології (Кононец Н.В.)
 • Економіко-математичне моделювання (Кайшева Л.І., Кононец Н.В.)
 • Вища математика (Кайшева Л.І., Кононец Н.В.)
 • Економіко-математичне  моделювання  (Кононец Н.В.) 
 • Податкова система (Мось М.І.)
 • Фінанси (Коломієць А.В., Коцегуб Н.В.)
 • Економічний аналіз (Коношенко О.Я., Худолій І.І.)
 • Електронна комерція (Кононец Н.В.)
 • Інформаційні системи в оційночній діяльності (Кононец Н.В.)
 • Офісні системи та електронний документообіг (Кононец Н.В.)

Державною установою «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» відзначено такі роботи наших викладачів, які зайняли призові місця на конкурсі "Педагогічні інновації", як:

 • Економічна теорія. Навчально-методичний комплекс (Біловод Р.Т.)
 • Бухгалтерський облік. Практикум (Приставка В.М., 2012)
 • Методичні рекомендації щодо створення електронних підручників та посібників для викладачів аграрний ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (Кононец Н.В., 2012)
 • Портфоліо голови циклової комісії математики, інформатики та комп’ютерних технологій (Худолій І.І., Козаченко О.М., 2012)
 • ІНФОРМАТИКА+. Електронний навчальний ресурс (Кононец Н.В.) - І  місце, 2013 р.
 • ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ. Електронний посібник (Кононец Н.В.) - І  місце, 2014 р.
 • РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ: МЕТОДИЧНИЙ ПОРТАЛ (Кононец Н.В.) - І  місце, 2014 р.
 • ЦІКАВА ФІЗИКА. Освітній веб-сайт з дисципліни (Худолій І.І)
 • РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІН КОМП’ЮТЕРНОГО ЦИКЛУ В АГРАРНИХ КОЛЕДЖАХ. Дослідницький освітній проект (Кононец Н.В., Худолій І.І., Балюк В.О.) - ІІ  місце, 2014 р.

Викладачі циклової комісії математики, комп’ютерних технологій та інформаційної діяльності к.пед.н. Кононец Н.В., Худолій І.І., Балюк В.О., спільно з викладачами Яцків Л.Ф. (Стрийський коледж Львівського НАУ), Новіцьким С.Б. (Рівненський ДАК), Шиліною В.О. (ВСП «Новокаховський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету»), розпочали роботу над дослідницьким освітнім проектом “РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІН КОМП’ЮТЕРНОГО ЦИКЛУ” в аграрних коледжах (сайт проекту: https://rbl3.webnode.com.ua/), у рамках якого працюють над розробкою та створенням електронних навчальних ресурсів та сучасних дидактичних матеріалів, методик викладання та форм організації навчальних занять, залученням бібліотекарів до навчального процесу у ролі педагога-бібліотекаря для вдосконалення та підвищення якості навчання студентів, організацією та проведенням Інтернет-конференцій

    У рамках проекту зініційовано та реалізовано освітній проект "Інтернет-методрада як інструмент відкритого ефективного співробітництва з проблем методики викладання у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації"

   Незмінний за усі роки існування завідувач економічного відділення к.філос.н. Кононенко Тамара Михайлівна очолює колектив висококваліфікованих спеціалістів в області фінансів, економіки, інформаційних технологій.

    Викладачі систематично підвищують педагогічну майстерність, теоретичний та практичний рівень знань у навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів акредитації, на курсах підвищення кваліфікації у Полтавському інституті післядипломної освіти, Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка, Полтавському університеті економіки та торгівлі, Полтавській державній аграрній академії в НУБіПІ тощо. Входження коледжу у структуру Полтавської державної аграрної академії дає можливість викладачам більш активно проводити науково-дослідницьку роботу, працювати над темами дисертаційних досліджень, використовувати нові форми підвищення кваліфікації.

    Щорічно викладачі нашого відділення запрошується для проведення майстер-класів, які організовуються у Державній установі «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» для підвищення педагогічної майстерності викладачів економічних та фінансових дисциплін та обміну досвідом між іншими аграрними коледжами.

    Багато уваги приділяється на відділенні  національному і патріотичному вихованню. Цінності рідного краю  відіграють вирішальну роль  у вихованні моральних якостей підростаючого покоління. Екскурсії, лекторії, пресконференції, знайомства  із творчістю митців Полтавщини, відвідування музеїв  є засобами реалізації  такого виховання.

(зустріч з воїном АТО)

 

    Не останню роль у вихованні відіграє участь студентів у художній творчості. На відділенні чимало талановитої молоді, яка  займається у танцювальних  та вокальних колективах, спортивних секціях. Силами викладачів та студентів економічного відділення кожного року готується концертна програма до Дня студента, Дня Збройних сил України, Нового року, Дня коледжу, спортивні розваги до Дня здоров’я. Традиційними стали також такі заходи, які проводять Кононенко Ю.С. (КВК), Цюман Г.М. («Міс гуртожитку», «Ідеальна пара»), Кононенко Т.М. («Міс коледжу»), Кононец Н.В. («Студентський квартал»), а також студентська рада відділення (брейн-ринг, флеш-моб тощо).

    Неоціненна заслуга у навчально-виховному процесі належить керівникам груп, які  згуртовують студентів, організовують навчання і відпочинок, займаються великою профілактичною роботою щодо запобігання правопорушень і ведення здорового способу життя. Вони організовують зустрічі із провідними спеціалістами правоохоронних органів, лікарями, психологами, соціальними працівниками. Рідними людьми стають для студентів такі керівники груп, які не один рік працюють на відділенні, як Коломієць А.В., Кононенко Ю.С., Приставка В.М., Кононец Н.В., Мось М.І., Мороз Н.В., Біловод Р.Т., Дяченко В.Б., Балюк В.О., Василенко Л.Й.,Коваленко І.В., Павелко Н.і.,