Історія відділення

    Структурні зміни у суспільному виробництві, тенденція до зміни форм власності у незалежній Україні викликали потребу в переорієнтації напрямів професійної освіти, у посиленні економічної підготовки випускників. Із 1997 року в коледжі розпочинається навчання, спрямоване на набуття студентами спеціальності «Фінанси і кредит» на відділенні менеджменту і технології сільськогосподарського виробництва. У 1998 році створюється фінансове відділення як самостійний підрозділ у структурі Полтавського державного аграрного коледжу управління і права.

    З 2012 року, відкривши нові спеціальності "Облік і оподаткування (Оціночна діяльність)" та "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Інформаційна діяльність підприємства)", фінансове відділення перейменовано в економічне.

    Згідно ліцензії Міністерства освіти України ліцензований обсяг прийому зі спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)" складає: за кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст з фінансів та кредиту» – 50 осіб, «молодший спеціаліст з фінансів та кредиту» (заочне відділення) – 30 осіб, «Оціночна діяльність» – 30 осіб, «Інформаційна діяльність підприємства» – 25 осіб.

    Навчання здійснюється як за державним замовленням згідно договорів із сільськогосподарськими підприємствами і цільових направлень агропромислового комплексу, так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. На відділенні є денна й заочна форми навчання.

        Завідує економічним відділенням кандидат філософських наук - Кононенко Тамара Михайлівна.

    Навчаючись на відділенні, студенти здобувають фундаментальну фінансову та економічну підготовку для майбутньої професійної діяльності, отримують знання із бухгалтерського обліку, фінансів, економічних та управлінських дисциплін, набувають вміння застосовувати їх у практичній діяльності. Навчальні плани, за якими студенти здобувають освіту, передбачають ґрунтовну практичну підготовку.

    Випускники зі спеціальності «Фінанси і кредит» можуть працювати бухгалтерами, касирами, страховими агентами, інспекторами з організації та перевезення цінностей, інспекторами митної і податкової служби, інспекторами цін та експорту, контролерами-операторами, дилерами, маклерами, брокерами.

    Випускники зі спеціальності «Оціночна діяльність» можуть працювати на посадах: оцінювач-експерт, оцінювач (експертна оцінка майна); посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничо-технічного призначення; посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості невиробничого призначення; посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок.

    Випускники зі спеціальності «Інформаційна діяльність підприємства» можуть працювати на посадах: технік-програміст, фахівець з корпоративного управління, технік з планування, помічник керівника підприємства (установ, організації).

    Продовжувати навчання наші випускники можуть у Полтавській державній аграрній академії,  Полтавському технічному університеті ім. Ю. Кондратюка,  Полтавському університеті економіки і торгівлі, з яким підписані договори, а також в інших навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.

    Окрім фахової підготовки, студенти отримують ґрунтовні знання і вміння роботи із персональним комп’ютером та сучасними інформаційними системами. Інформаційно-освітнє середовище коледжу налічує 6 комп’ютерних класів, у яких встановлено 146 комп’ютерів, бібліотека також обладнана сучасною комп’ютерною технікою та виходом в Інтернет. Функціонує комп’ютерний клас у студентському гуртожитку.

    Засоби інформаційно-комунікаційних технологій відділення дозволяють здійснювати ґрунтовне вивчення таких предметів, як «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах», «Бухгалтерський облік», «Економічна кібернетика», «Офісні системи та електронний документообіг», «Електронна комерція», «Управління інформаційними ресурсами», «Інтернет-технології в інформаційній діяльності» тощо. Після закінчення коледжу студенти отримують робітничу професію «Оператор комп’ютерного набору».

    На відділенні успішно функціонує лабораторія по створенню електронних засобів навчання. Викладачі є авторами численних електронних підручників та посібників, електронних навчальних ресурсів, переможцями конкурсів на кращий методичний матеріал та навчальний відеофільм, які організовуються Державною установою «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» Міністерства аграрної політики та продовольства України, активними учасниками майстер-класів, педагогічних семінарів, семінарів-аукціонів педагогічних ідей, панорам, тренінгів.