Інформаційний ресурс "Цікава фізика" (Худолій І.І.)

27.09.2016 10:38

Інформаційний ресурс "Цікава фізика" є персональним веб-сайтом викладача Худолія І.І. і призначений для вивчення таких дисциплін: фізика, астрономія, вища математика, інформаційні системи і технології на підприємстві, інформаційні системи в оціночній діяльності, інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах, офісні системи й електронний документообіг тощо. Режим доступу: https://cikavafizika.jimdo.com/.