«Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті: здобутки, проблеми, перспективи»

28.09.2016 07:56

ШАНОВНІ КОЛЕГИ

ЗАПРОШУЄМО ВАС ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ

у Міжнародній науково-практичній конференції

«Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті: здобутки, проблеми, перспективи»,

яка відбудеться 13 – 14 жовтня 2016р. в Уманському державному педагогічному університеті

імені Павла Тичини (м. Умань, вул. Садова, 28, «Новий корпус»)

Напрями роботи конференції:

1.  Історичні аспекти становлення та розвитку педагогічної освіти і науки.

2. Сучасні особливості здійснення навчання і виховання у закладах дошкільної, середньої, вищої та післядипломної освіти.

3.  Модернізація навчального процесу у закладах дошкільної, середньої, вищої та післядипломної освіти.

4.  Організація навчального процесу у сільській школі.

5.  Виховні аспекти сучасної педагогічної науки.

Інформаційний лист

 
В рамках конференції передбачається робота форуму за вищевказаними напрямами, який буде
детально сформовано за результатами розгляду заявок учасників.
Робочі мови конференції: українська, російська, польська та англійська.
За результатами конференції планується видання збірника тез матеріалів конференції та, за
бажанням учасників, фахового збірника статей.
Для участі у конференції необхідно надіслати до 03.10.2016 р. на електронну адресу
fpo_konf@mail.ua (у окремих файлах з назвами, наприклад: Симоненко_заявка, Симоненко_стаття,
Симоненко_тези): заявку для участі у конференції (бланк заявки додається) текст тез (2–5 сторінки); текст
фахової статті (за бажанням, 12 і більше сторінок), оформленої відповідно до вимог фахових видань (див.
https://nauka.udpu.org.ua/psyholoho-pedahohichni-problemy-silskoji-shkoly/.
Шановні колеги! Просимо, для уникання непорозумінь, сплачувати кошти за друк матеріалів
конференції та участь у ній тільки після підтвердження у телефонному режимі факту прийняття до
розгляду Ваших публікацій. Після підтвердження прийняття матеріалів надіслати на вказану електронну
адресу копію квитанції про оплату.
Фінансові умови: вартість сторінки статті у фаховому виданні, або у збірнику тез – 35 грн.
Організаційний внесок – 50 грн.
Організаційний внесок включає: організаційні витрати на проведення конференції, видання
програми та розсилки матеріалів.
Грошові перекази надсилати на електронну картку за № 5168755600378596 (Ніколайчук Ірина
Олегівна, Приватбанк).
Оргкомітет конференції: тел.: +380965086368, +380638598961 – Муковіз Олексій Павлович,
+380938867270, +380978208090 – Ніколайчук Ірина Олегівна. Е-mаі1: fpo_konf@mail.ua
Редактори залишають за собою право не публікувати статті, які не відповідають тематиці
конференції, та поточно редагувати матеріал. Відповідальність за зміст публікації повністю несуть її
автори (автор).