Балюк Вікторія Олександрівна

Балюк Вікторія Олександрівна

Балюк Вікторія Олександрівна працює у коледжі з 2013-2014 навчального року. Викладає наступні дисципліни: «Економічна кібернетика», «Інформатика і КТ», «Інформаційна діяльність підприємства», «Інтернет-технології на підприємстві», «Захист інформації на підприємстві», «Управління інформаційними ресурсами», «Електронна комерція», «Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах». За час роботи у коледжі зарекомендувала себе як висококваліфікований викладач, що володіє сучасними педагогічними технологіями, має достатній рівень професійних знань, значний досвід викладацької діяльності, компетентність фахівця, постійно працює над собою з метою самовдосконалювання.

Балюк В.О. використовує в навчальному процесі сучасні інноваційні технології навчання, сприяє використанню в процесі навчання на заочному відділенні нетрадиційних методик навчання студентів з використанням комп’ютерних технологій, елементів дистанційного навчання тощо.

Викладач має високий рівень науково-теоретичної та методичної підготовки, виявляє ґрунтовну професійну компетентність, забезпечує достатню результативність і якість своєї роботи. Ґрунтовні знання програмного матеріалу навчальних дисциплін, що викладаються, досконале володіння формами та методами організації навчального процесу дозволили викладачеві створити чітку методичну систему.

Результати проведених відкритих пар з дисциплін «Управління інформаційними ресурсами», «Економічна кібернетика», «Захист інформації на підприємстві», «Інформатика і КТ» є прикладом системної роботи викладача та ефективного використання різноманітних форм та методів організації навчально-виховного процесу, серед яких як традиційні, так і сучасні інноваційні технології.

Організовує та проводить у коледжі Інтернет-конференції: науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційне суспільство ХХІ століття: культура, освіта, цивілізація» (22-25 квітня 2014 року), науково-практична Інтернет-конференція «Наукова дискусія: традиції та інновації сучасної освіти» (24-27 листопада 2014 року).

Бере активну участь у роботі циклової комісії, педагогічної та методичної  ради, має значний методичний доробок (15 брошур – методичні рекомендації, НМКД з усіх дисциплін, що викладаються, автоматизовані тестові програми для контролю знань студентів, пакети ККР, 5 електронних навчальних посібників, та ін.), відвідує заняття інших викладачів. Балюк Вікторія Олександрівна неодноразово приймала участь з доповідями на  методичних радах та «майстер-класах», розкриваючи такі теми, як «Практичні підходи до формування НМК з дисципліни», «Організація  інтерактивного навчання засобами Sites.Google.Com», «Он-лайн навчання з використанням електронного контенту».