Худолій Іван Іванович

Худолій Іван Іванович

Худолій Іван Іванович працює у коледжі з 2003-2004 навчального року. З 2004-2005 навчального року очолює циклову комісію математики, комп’ютерних технологій та інформаційної діяльності. Викладає фізику та астрономію, інформаційні системи та технології, комп’ютеризацію сільськогосподарського виробництва. Має високий рівень науково-теоретичної підготовки. За час роботи у коледжі показав хороші організаторські здібності. Навчальні заняття проводить на високому методичному та науковому рівні. Чітко виділяє основні елементи заняття: постановку мети і завдань, організоване сприйняття студентами нової інформації, її осмислення, закріплення, перевірка знань, систематичне узагальнення вивченого матеріалу, вміння застосовувати теоретичні знання на практиці і в незвичайних ситуаціях. Вчить студентів ефективним методам самостійного опрацювання навчального матеріалу.

Відмінне володіння Іваном Івановичем розвиваючими формами навчання, знання індивідуальних психологічних особливостей студентів сприяють росту пізнавальної активності на заняттях і є запорукою зацікавленого вивчення предметів. Викладач забезпечує високу результативність і якість своєї праці

Кожне заняття Івана Івановича супроводжується наочним показом, технічними засобами навчання.

Працює над проблемами: використання ТЗН у навчально-виховній роботі, підвищення ефективності навчально-виховного процесу за рахунок вивчення психологічних особливостей особистості студента.

Постійно підвищує свій фаховий рівень, вивчає передовий педагогічний досвід, самостійно розробляє матеріал по складних темах, створює впорядковані навчально-методичні комплекси по закріплених дисциплінах, ділиться власним досвідом з колегами, надає практичну і методичну допомогу іншим викладачам у підготовці та проведенні занять з використанням ТЗН.

2001 року отримав звання «Вчитель року» і «Людина року 2001» міста Миргорода.

Іван Іванович користується авторитетом серед колег, студентів та їх батьків; на заняттях дотримується норм педагогічної етики, стосунки з студентами ґрунтуються на довірі і повазі.

Значну увагу приділяє методичній роботі. Самостійно та спільно з колегами підготував для виставки НМЦ методичні матеріали з питань вивчення психологічних особливостей особистості студента та соціально-психологічного клімату студентського колективу, опорні конспекти лекцій в електронному вигляді з предметів «Інформаційні системи і технології у фінансах», «Комп’ютерні технології в юридичній діяльності», НМК викладача з робітничої професії «Оператор комп’ютерного набору», «Портфоліо голови циклової комісії», «Економічний аналіз. Лабораторний практикум у MS Excel», «Бухгалтерський облік. 2010 року отримав сертифікат переможця всеукраїнського конкурсу «Магістр Онляндії», має публікації у наукових збірниках та педагогічній фаховій пресі.

Методичні роботи Худолія І.І. занесені до каталогу кращих робіт. 2009 року у номінації «Навчально-методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи студентів» за методичні доробки Іван Іванович був нагороджений дипломом НМЦ І ступеня, 2012 року у номінації «Досвід роботи методичного кабінету, циклових комісій, викладача» дипломом НМЦ І ступеня, 2013 року у номінації «Інноватика організації заочної форми навчання» - дипломом НМЦ ІІІ ступеня.

Бере активну участь у роботі циклової комісії, педагогічної ради, має значний методичний доробок (58 брошур – методичні рекомендації, НМКД з усіх дисциплін, що викладаються, автоматизовані тестові програми для контролю знань студентів, пакети ККР, 2 електронних опорних конспекти лекцій, та ін.), відвідує заняття інших викладачів, в методичній роботі допомагає молодим викладачам, щорічно проводить цікаві відкриті заняття, тематичні виховні години та вечори відпочинку, які завжди проходять на високому методичному рівні.

Худолій Іван Іванович неодноразово брав участь з доповідями у методичних семінарах та «майстер-класах» НМЦ.

У 2008 році Іван Іванович брав участь у Всеукраїнському конкурсі «Викладач року» серед навчальних закладів Міністерства аграрної політики України І-ІІ рівня акредитації, де посів ІІ місце у ІІ турі.

За високий професіоналізм та активну участь у підготовці та проведенні майстер-класу з питань впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховний процес для педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів у 2008 році нагороджений Подякою Міністерства аграрної політики України та Подякою науково-методичного центру Міністерства аграрної політики України. У 2011 році рішенням колегії Міністерства аграрної політики та продовольства України нагороджений трудовою відзнакою «Знак пошани»

Худолій Іван Іванович веде велику громадську роботу, у 2006 році обраний колективом профкому коледжу на посаду заступника голови профспілкового комітету.