Павелко Наталія Іванівна

Павелко Наталія Іванівна

Павелко Наталія Іванівна працює  в коледжі на посаді викладача економічних  дисциплін  з  1 вересня 2006 р.

Систематично підвищує свою кваліфікацію: у 2013 році пройшла стажування при  Полтавському національному педагогічному університеті на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту  01.03.2013 р. – 01.04.2013 р. Посвідчення № 28 від 01. 04. 2013 р.; у 2014 році - курси підвищення кваліфікації при  НУБіП ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 897826 від 21.03.2014 р.; у 2015 році -  стажування при Полтавському університеті  економіки і торгівлі на кафедрі фінансів 03.02.2015р. - 03.03.2015 р.

Викладачем  розроблені та оформлені  методичні  рекомендації до самостійного вивчення дисциплін «Регіональна економіка», «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка», «Вступ до спеціальності», «Державна інформаційна політика», «Фінансовий ринок», «Інфраструктура фінансового ринку», матеріали проведення  заняття з теми «Населення та його роль у розвитку  і територіальній організації народного господарства», матеріали виховної години на тему «Конфлікти та способи їх вирішення».

Приймає активну участь у науково-дослідницькій  роботі. У 2014 році  подавала матеріали до науково - практичної Інтернет-конференції «Інформаційне суспільство ХХІ століття: культура, освіта, цивілізація» з теми «Загострення екологічних проблем внаслідок розміщення потенційно-небезпечного виробництва» (22 – 25 квітня 2014 року); науково - практичної Інтернет-конференції «Наукова дискусія: традиції та інновації сучасної освіти» з теми «Фінансові аспекти розвитку фондового ринку України» ( 24 – 27  листопада 2014 року).