Пилипенко Людмила Олександрівна

Пилипенко Людмила Олександрівна

Пилипенко Людмила Олександрівна працює в коледжі на посаді викладача математики з 2014 року. Викладає дисципліни «Математика загальноосвітньої школи», «Вища математика».

Роботу проводить відповідно до вимог сучасної освіти, спрямовуючи її на виховання всебічно й гармонійно розвиненої особистості. Має високий рівень науково-теоретичної та практичної підготовки, відмінно володіє інноваційними формами навчання, знаннями індивідуально-психологічних особливостей студентів, забезпечує високу результативність і якість своєї праці.

Заняття проводить на високому науково-методичному рівні. Чітко виділяє основні елементи заняття: постановка мети і завдань, організація сприйняття студентами нової інформації, її осмислення, закріплення, перевірка знань, систематизація в узагальненні вивченого матеріалу; спрямовує студентів на застосовування теоретичних знань на практиці. Велику увагу надає організації самостійної роботи студентів та індивідуалізації навчання.

Працює над проблемами: впровадження інтерактивних технологій на заняттях з математики; розвиток логічного та критичного мислення студентів.

Постійно підвищує фаховий рівень, удосконалює педагогічну майстерність, вивчає передовий педагогічний досвід; здійснює обмін досвідом з викладачами ВНЗ.

Значну увагу приділяє методичній роботі. Пилипенко Л. О. розроблені навчально-методичні комплекси із закріплених дисциплін, електронний довідник «Математика», який успішно пройшов апробацію у Рівненському державному аграрному коледжі.

Активно працює як член циклової комісії коледжу: виступає на засіданнях, методичних та педагогічних радах; відвідує заняття інших викладачів. У методичній роботі допомагає молодим викладачам, обмінюється досвідом з педагогічними колективами інших ВНЗ; щорічно проводить змістовні відкриті заняття, тематичні виховні години. Брала участь в освітньому проекті «Інтернет-методрада як інструмент відкритого ефективного співробітництва з проблем методики викладання у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації» з доповіддю «Розвиток самостійності студентів при вивченні математики».