Шестопал Оксана Василівна

Шестопал Оксана Василівна

Шестопал Оксана Василівна працює в коледжі викладачем математики та вищої математики з 2015 року. Навчалася у Полтавському національному педагогічному університеті за спеціальністю «Математика» та отримала диплом магістра з відзнакою. 

Оксана Василівна у роботі проявляє особистісно орієнтований підхід до кожного студента. У своїй діяльності користується знаннями вікової психології. Викладач на високому рівні володіє методикою навчання математики. Вміє налаштувати студентів на навчальну діяльність, регулює їх увагу, активізує розумову діяльність, підтримує інтерес до вивчення предмета, використовуючи різноманітний дидактичний матеріал. 

Особливу увагу Оксана Василівна приділяє використанню наочності. Виклад нового матеріалу проводить доступно, закріплюючи вивчене різноманітними вправами, враховуючи рівневу диференціацію. 

У роботі зі студентами враховує індивідуальні здібності кожного, створює сприятливий психологічний мікроклімат, чим підвищує їхню працездатність. 

Працює над темою «Упровадження сучасних новітніх технологій при викладанні дисципліни «Математика» та «Вища математика». Приймала активну участь у методичній раді коледжу, підготувавши виступ на тему: «Активізація пізнавального інтересу студентів на заняттях з математики». 

Оксана Василівна є куратором студентської 21-ОВ групи. Проводить планомірну роботу із патріотичного, громадянського, правового та естетичного виховання студентів.