Кононенко Тамара Михайлівна

Кононенко Тамара Михайлівна

Кононенко Тамара Михайлівна розпочала педагогічну діяльність у 1981 році  після закінчення Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Із 1982 року працювала в Полтавському державному педагогічному інституті ім. В.Г. Короленка на посаді асистента, старшого викладача, заступника декана філологічного факультету. У цей час плідно займалася науковою роботою. У 1992 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук при аспірантурі Київського державного університету.

Із вересня 1993 року працює в Аграрному коледжі управління і права  ПДАА на посадах викладача, заступника директора  з виховної роботи, завідувача економічного відділення.

За період  роботи зарекомендувала себе сумлінним, принциповим  і вимогливим  викладачем. Нею набутий досвід  проведення навчальних занять із застосуванням різноманітних  методів і форм, напрацьована  велика кількість  педагогічних  і методичних надбань. Методичні  матеріали викладача неодноразово  направлялися   на виставку педагогічного досвіду і технічної творчості у Науково-методичний центр  Міністерства аграрної політики України. Найбільш вагомими були такі роботи: «З досвіду роботи  методичного об’єднання молодих викладачів» (2010 рік, занесена до каталогу кращих робіт), «Логістика. Теоретичний курс: навчальні матеріали до самостійної роботи студентів заочної форми навчання» (2012 рік, занесена до каталогу кращих робіт), «Інтегрований електронний посібник з навчальних дисциплін філософія та соціологія» (2013 рік, занесений  до Книги Пошани ДУ «НМЦ» «Агроросвіта»).

Як викладач  постійно працює  над методичним забезпеченням  дисциплін, що  закріплені за нею; оформлені  методичні комплекси із дисциплін «Філософія» і «Логіка»; підготовлена низка методичних рекомендацій до навчальних дисциплін та окремих тем; розроблені і опубліковані курси лекцій із  сучасної  західно - європейської  філософії та українська та зарубіжна культура. Викладач працює  над рецензуванням методичних посібників і підручників  з філософії, політології,  соціології, етики і психології ділового спілкування. Під її керівництвом  оформлений зразковий кабінет філософії і культурології. З 2005 року по 2014 рік була головою циклової комісії суспільно-гуманітарних дисциплін.

Працюючи в коледжі  Кононенко Тамара Михайлівна  не залишає поза увагою  наукову роботу. Має 52 публікації  у збірках науково-практичних, міжнародних, всеукраїнських  конференцій, статті у різних виданнях. П’ять років поспіль на базі коледжу проводила Всеукраїнські, міжнародні науково-практичні конференції,  в яких приймали участь студенти та викладачі країн Європи та США. За останні роки нею підготовлені та опубліковані такі матеріали: «Гуманізація та гуманітаризація вищої освіти як засіб формування особистості студента»; «Формирование эстетического чувства как основы культуры студента»; «Філософський аспект проблеми катастроф»; «Засоби масової інформації та їх негативний морально-психологічний вплив на молодь». Викладач брала  участь у конкурсах  «Учитель року», де продемонструвала високий рівень  професійної  і педагогічної майстерності .

Як завідувач відділення Кононенко Тамара Михайлівна  багато зусиль спрямовує  на зміцнення матеріально-технічної бази відділення; під її керівництвом успішно пройдено  ліцензування та акредитацію   трьох  спеціальностей.

Кононенко Тамара Михайлівна   проводить  на відділенні велику  роботу спрямовану  на згуртування студентів в єдиний дружний колектив. Багато уваги  приділяється студентському самоврядуванню. За останні п’ять років як куратор випустила дві студентські групи.

Кононенко Т.М. систематично  підвищує свою  кваліфікацію: в Національній юридичній академії ім. Я. Мудрого (Полтавський факультет), кафедра соціально-гуманітарних дисциплін - стажування 2009 рік, довідка  № 6-04-136; в Полтавському національному педагогічному університеті   ім. В.Г. Короленка,   кафедра філософії – стажування  2012 рік, посвідчення № 29.

За плідну працю викладач нагороджувалася такими державними нагородами: «Відмінник освіти України», «Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ ступеня», нагрудний знак «За активну участь розвитку освіти Полтавщини»,  має також грамоти  обласного рівня та коледжу.

Кононенко Тамара Михайлівна  користується повагою  та авторитетом серед  викладачів і студентів, систематично проводить  відкриті заняття  та виховні заходи за п’ять років більше 10 («Міс коледжу», «Міс гуртожитку» «До Великодня», «Герої не вмирають» тощо.